Peserta Capacity Training dan Field Trip Gelombang 2 "Peningkatan Pemahaman Perdamaian berperspektif HAM dan Islam"

Rate this item
(2 votes)

Capacity Training dan Field Trip Gelombang 2 ini juga diselenggarakan di 5 Wilayah, yaitu Surabaya, Bandung, JABODETABEK, Semarang dan Yogyakarta. Training ini diikuti oleh 30 Santri di setiap kotanya. Tema yang diangkat adalah "Peningkatan Pemahaman Perdamaian Berperspektif HAM dan Islam"

 • 1. Misniah

   

   

   

   

   

  PP. Al-Khoziny

 • 2. Husnul Khotimah

   

   

   

   

  PP. Uswatun Hasanah

 • 3. Nurul Jannah

   

   PP. Al-Kautsar

 • 4. Fara Dilla Putri

   

   PP. Al-Fahmi Kenjeran

 • 5. Nurul Istiqomah

   

   

   PP. Darul Barokah

 • 6. Ainun Nafisah

   

   

   

   

  PP. Nurut Tafrihi

 • 7. Uyun Nur Rohma

   

   PP. Ichyaul Ulum

 • 8. Dwi Kartika Dhiningrum

   

   

   

   PP. Bismar Al-Mustaqim

 • 9. Erniatul Haqqiyah

   

  PP. Al-Qolam

 • 10. Maimuna

   

  PP. Mambaul Ihsan

 • 11. Anisa

   

  PP. Taswirul Afkar

 • 12. Rofiqotul Adabiyah

   

  PP. Al-Wachidi

 • 13.M. Thoriqul Rahman

   

  PP. An-Nuqoyah

 • 14. Ruspandi

   

   PP. Nurul Hikmah

 • 15. Saifullah

   

   

   

   PP. Darut Tauhid

 • 16. Rofiq Anam

   

  PP. Integral Al-Ghazali

 • 17. Hannan

   

  PP. Miftahul Ulum

 • 18. Alauddin

   

  PP. Darus Salam

 • 19. Zulfan Badrun Naja

   

  PP. Nurul Khoir

 • 20. Abd. Jalal

   

  PP. Tahsinul Akhlak

 • 21. Zeinal Abidin

   

   

  PP. Miftakhus Sunnah

 • 22. Ahmad Sodik

   

  PP. Annur

 • 23. Alfa Rabi Ali

   

  PP. Darut Ta'lim

 • 24. Aidillah

   

   

  PP. Alamatus Saadah

   

 • 25. Badrut Tamam

   

   

  PP. Sunniyah Salafiyah

 • 26. Ach. Muzammil

   

   

   

  PP. Nurul Huda

 • 27. Fikrul Fahmi

   

   

  PP. Al-Amanah Bahrul Ulum

 • 28. M. Ramadani

   

   

   

  PP. Yatama Al Fattah

 • 29. Wildan Ahrori

   

   

  PP. Qowiyyul Ulum

 • 30. Abd. Salam

   

   

  PP. Syaichona Habsyi

 

 • 1. Masfufah Hasanah

   

   

   

   

  PP. Pesantren Mahasiswa Universal

 • 2. Farwah Fauziah Yasmin

   

   

   

   

  PP. Yayasan At-Taqwa

 • 3. Sipa Latipah

   

   PP. Al Falah Dago

 • 4. Rosa Septiani

   

   PP. Al-Masudiyah

 • 5. Annida

   

   

   PP. Sukamiskin

 • 6. Listiani

   

   

   

   

  PP. Pesantren Sukamiskin

 • 7. Refa Zulfia

   

   PP. Assurur

 • 8. Citra Rahmawati

   

   

   

   PP. Al-Basyariah

 • 9. Rosmaidalawati

   

  PP. Modern Baiturrahman

 • 10. Rike Junia Ning Arumsari

   

  PP. Al-Ihsan

 • 11. Lina Fatinah

   

  PP. Sindang Sari Al-Jawami

 • 12. Anis Syarifatunnisa Fauziyah

   

  PP. Sirnamiskin

 • 13. Ira Wahyudi

   

  PP. Darussalam

 • 14. Narjis Karimatuzzahra

   

   PP. Al-Mustofa

 • 15. Rodhia Mifta Mujahidin

   

   

   

   PP. Al-Quran Babussalam

 • 16. Mohammad Alfin

   

  PP. Darut Taqwa

 • 17. Muhammad Zainal Musthofa

   

  PP. Sirnarasa

 • 18. Khairul Husain

   

  PP. Kudang

 • 19. Fatchan Fadlillah Jogapranata

   

  PP. Nurul Hakim

 • 20. Gilang Maulana Yusuf

   

  PP. Daarus Syifa

 • 21. Ali Imron

   

   

  PP. Matlaul Huda

 • 22. M. Faisal

   

  PP. Al-Mahabbah

 • 23. Muhamad Rifki Fudholi

   

  PP. Al-Mahabbah

 • 24. M. Azmi

   

   

  PP. Al-Muawanah

   

 • 25. Rizal Al-Bagowy

   

   

  PP. Al-Ittifaq

 • 26. Tengku Abdul Hafizh

   

   

   

  PP. Terpadu Al-Ma’shum Mardiyah

 • 27. Hendris Mochamad Yusuf

   

   

  PP. Miftahul Falah

 • 28. Abdul Rohman

   

   

   

  PP. Al-Ihsan

 • 29. M.Rijal Farihin Darmawijaya

   

   

  PP. Muslimin

 • 30. Khoirul Anam

   

   

  PP. Baiturrahman 02

 

 • 1. Ismy Putra Nur'Arfah

   

   PP. Daar El-Qolam

 • 2. Hasina Ayu Lestari

   

   PP. Al-Mukhlisin

 • 3. Lia Nuraeni

   

   PP. Nur Antika

 • 4. Azaria Hashina

   

   PP. Al-Ghazali

 • 5.Fifi Rafika

   

   PP. Nurul Huda

 • 6. Annisa Fauziah

   

   PP. An-Najah

 • 7.Ade Tarca

   

   PP. Sabiluna

 • 8. Zakiyatu Husnil Fuadah Harahap

   

   PP. Internasional Jagad Arsy

 • 9. Fadil Julianto Akbar

   

   PP. Tahfidz Adh-Dhuha

 • 10. Munawir Ikhsan

   

   PP. Ummul Qura

 • 11. Badru Hawasi

   

   PP. Darul Hikam

 • 12.Uki Masduki

   

   PP. Darul Ulum

 • 13. M. Shirojul Huda

   

   PP. Al-Hidayah

 • 14. Hilman Salsabil

   

  PP. An-Nuqtah

 • 15. Rusmiati

   

   PP. Modern As-Sa'adah

 • 16. Sarwa Darma

   

   PP. Al-Manar Azhari Boarding School

 • 17. Via Elga Susilawati

   

   PP. Ma'had Aly Putri UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 • 18. Mufarochah

   

   PP. Al-Qur'an Nur Medina

 • 19. Ikhda Khullatil Mardliyah

   

  PP. Luhur Sabilussalam

 • 20.Amina

   

   PP. Al-Matin

 • 21. Siti Karimah

   

   PP. Tahfidz Qur'an AL-Mustaqimiyah

 • 22. Isma Aulia

   

   PP. Darunnajah 8

 • 23. Jalaluddin

   

   PP. Ar-Rosyadah

 • 24. Aalim ‘Allaam Al-Ghuyuub Aa Al Syahaadaat

   

   PP. Ma'had Aly Putra UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

 • 25. Ruslan

   

   PP. Az-Zakiyah

 • 26. Mika Aulia

   

   PP. Madinatun Najah

 • 27. Siti Julianti Hasanah

   

   PP. Nurul Jadid

 • 28. Yusron Yasir

   

  PP. An-Najah

 • 29. Zahra

   

   PP. Darun Najah 8

 • 30.

   

   

 

 

 

 

 • 1. Eguh Prayogi

   


   

  PP. Al-Muayyad Windan

 • 2. Kuni Muftihatun Nadhifah

   

   

   

   

   

   

   

  PP. Edi Mancoro

 • 3. Naily Mazaya Ulfa

   

   

   

   

   

   

   

  PPTQ Asnawiyah

 • 4. Naritsul Umma

   

   

   

   

   

   

   

  PP Kyai Gading

 • 5. Yuwis Putri Nilasari

   

   

   

   

   

   

   

  PP An-Nuur

 • 6. Humaida Fatwati

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al- Muntaha

 • 7. M. Alfianti Khasanah

   

   

   

   

   

   

   

  PP Ash-Shodiqiyah

 • 8. Muhammad Priyanto

   

   

   

   

   

   

   

  PP Tidar

 • 9. Wahyu Nur Hidayah

   

   

   

   

   

   

   

  PP Tarbiyatul Muballighin

 • 10. Muhammad Anis Anwar

   

   

   

   

   

   

   

  PP An-Najah

 • 11. Muhammad Agus Sholihin

   

   

   

   

   

   

   

  PP Darul Qudduusis Salam

 • 12. Rohmad Syariful

   

   

   

   

   

   

   

  PP At-Tauhid Islamy

 • 13. Nur Rokhim

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-Ishlah

 • 14. Novita Intan Purwasih

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-Falah

 • 15. Annilta Manzilah A.

   

   

   

   

   

   

   

  PP As-Salafiyah

 • 16. Waffa Qoniallah

   

   

   

   

   

   

   

  PP Ma'had Putri IAIN Salatiga

 • 17. Najmu Tsakib

   

   

   

   

   

   

   

  PP Nurul Asna

 • 18. M Ali Munawar

   

   

   

   

   

   

   

  PP Raudhatut Thalibin

 • 19. Imam Mahmudi

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-Huda

 • 20. Rachmatika Azizah

   

   

   

   

   

   

   

  PP Pabelan

 • 21. Hesti Setianingrum

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-Ghufron

 • 22. M. Nurul Burhanuddin

   

   

   

   

   

   

   

  PPM Bina Insani

 • 23. Nabila Azka Amalia

   

   

   

   

   

   

   

  PP Ar-Riyadhoh

 • 24. Sakinatul Birroh

   

   

   

   

   

   

   

  PP Pancasila

 • 25. M. Hanif Sofyan

   

   

   

   

   

   

   

  PP Asta'in

 • 26. Najih Fikriyah

   

   

   

   

   

   

   

  PP Pancasila Sakti

 • 27. M. Rifngani

   

   

   

   

   

   

   

  PP Hidayatul Mubtadi-ien

 • 28. M. Maula Nasai

   

   

   

   

   

   

   

  PP Sabilul Huda

 • 29. Ana Wahibatul Masulah

   

   

   

   

   

   

   

  PP An-Nuur

 • 30. Achmad Amrulloh

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-Wasilah

 

 

 

 

 

 • 1. Ahmad Sangidu

   

   

   

   

   

   

   

  PP Annur

 • 2.Taufik Hidayat

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-Anwar

 • 3. Nur Muhammad Toyib

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-Jailani

 • 4. Faisol Muzakky

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-Imdad

 • 5. Amjad Maulana

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-Baidlowi

 • 6. Ahmad Alfarisi

   

   

   

   

   

   

   

  PP Ar-Robithoh

 • 7. Zidni Ngilman Nafinga

   

   

   

   

   

   

   

  PP Hidayatul Mubtadiin

 • 8. Arif Rohman Hakim

   

   

   

   

   

   

   

  PP Inayatullah

 • 9. Muhammad Afif

   

   

   

   

   

   

  PP Darul Qur’an wal Irsyad

 • 10. Priyanto Iskandar

   

   

   

   

   

   

  PP Annur

 • 11. Hasan Robbani

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-Barokah

 • 12. Ihsan

   

   

   

   

   

   

   

  PP Ali Maksum

 • 13. Muhammad Musthofa Hanani

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-Mubarok

 • 14. Putra

   

   

   

   

   

   

   

  PP Ki Ageng Giring

 • 15. Fatikhatul Faizah

   

   

   

   

   

   

   

  PP Sunan Pandanaran

 • 16. Ririn Inayatul Mahfudloh

   

   

   

   

   

  PP Aji Mahasiswa Al-Muhsin

   

 • 17. Nurul Istiqamah

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-Luqmaniyah

 • 18. Deviana Ayuk

   

   

   

   

   

   

   

  PP Nurul Ummahat

 • 19. Nur Alifah

   

   

   

   

   

   

   

  PP Nurul Anwar

 • 20.Puput Noer Hasanah

   

   

   

   

   

   

   

  PP Hajar Aswad

 • 21. Ica Luluk Maghfiroh

   

   

   

   

   

   

   

  PP Diponegoro

 • 22. Fina Durriyatun Bahiyah

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-I’anah

 • 23. Laili Syafa’ati

   

   

   

   

   

   

   

  PP Binaul Ummah

 • 24. Sulma Safinatus Shofiyah

   

   

   

   

   

   

   

  PP Nurus Salam

 • 25. Putri

   

   

   

   

   

   

   

  PP Aswaja Nusantara

 • 26. Tria Sany Lailaturrochmah

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-Munawwir

 • 27. Selvia Wulandari

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-Jauhar

 • 28. Marwah

   

   

   

   

   

   

   

  PP Putri An-Najwah

 • 29. Yayang Damaiyanti

   

   

   

   

   

   

   

  PP Al-Qur’an Wates

 • 30. Ika Chusnul Ummah

   

   

   

   

   

   

  PP Nurul Ummah

   

 • 31. Indah

   

   

   

   

   

   

  PP Zahrotul Jannah

   

 • 32. Arlin Ramadhan

   

   

   

   

   

   

  PP As-Sunny Darussalam

   

 

 

 

Read 1107 times
Login to post comments