Pesan Kesan Peserta Training

Siti Sarah

PP Al-Hikmah Tugurejo

 

Kesan :

“Pengalaman Itu Lebih Mahal daripada Uang”

Kesan saya mengikuti ini, saya bahagia. Ada banyak pelajaran yang tidak saya dapatkan di tempat lain, dan dari tempat ini saya memiliki modal pengetahuan sebelum saya terjun langsung di masyarakat.

Dari acara ini saya tergugah untuk mempunyai sebuah “lembaga keadilan” pula. Dan dari acara ini saya mendapat kepercayaan diri untuk menyebarluaskan pemahaman Hak Asasi pada sahabat-sahabat saya, keluarga saya sebelum ke ranah yang lebih luas.

 

Pesan :

Semangat ya! Dalam mengubah mindset kami-kamui semua, khususnya orang-orang yang belum mengetahui akan hal ini.

Sebelum sesuatu hal terjadi, dan sebelum perang besar terjadi, kita harus selamatkan Hak Asasi melalui perombakan pemikiran-pemikiran yang fanatik!

Cinta Damai ^_^

  • 0 comment
  • Read 11613 times
Login to post comments